|momoyoro|My Stock-175

|momoyoro|My Stock-175

大家好,我是momoyoro。
这次的项目由我(momoyoro)限定1000人在NFT发行了粉丝俱乐部会员权。这个粉丝俱乐部对于会员们来说,如果能将我所拥有的才能、知识和经验、人脉、社交能力、社交媒体的扩散力等对会员们的商业活动等起到作用的话就太好了。会员的店的商品和使用体验感等自不必说,用户也可以很容易地理解其感想,并在社交媒体上扩散开来。我擅长的分类是「时尚」「美食」「美容」「旅行」等。请多多参加。

【卖点】【适用5种语言(日语,英语、中文、韩语、泰语)】

NFT นี้จะเป็นสมาชิกแฟนคลับที่เปลี่ยนแฟนคลับเป็น NFT
แฟนคลับนี้จะช่วยสนับสนุนธุรกิจของสมาชิกโดยการใช้ความสามารถ ความรู้ ประสลการณ์ ความสัมพันธ์ของหมู่คณะ พลังของชุมชน การเผยแพร่โซเชียลเน็ตเวิร์ค ฯ สำหรับธุรกิจของสมาชิก เพื่อสมาชิกเท่านั้น  จะช่วยในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และธุรกิจของท่าน! การเป็นสมาชิกแฟนคลับ NFT ซึ่งทำให้เจ้าตัว momoyoro  เป็น “มูลค่าทรัพย์สิน” เช่น ทักษะและประสบการณ์ของ momoyoro ความสัมพันธ์ของหมู่คณะและการเผยแพร่ทางโซเชียลเน็ตเวิร์คฯ สำหรับสมาชิกเท่านั้น  เมื่อบริษัทและผลิตภัณฑ์ของท่านเติบโตขึ้น มูลค่าทรัพย์สินของสมาชิก NFT จะเพิ่มขึ้น และสามารถขายต่อได้

Media available for posting
Instagram

¥5,060

这个商品的支付方式
可以用ETH・USDT(ERC20)・BTC・MATIC・信用卡结算。