Ferrari 458 Spider Member Ship ที่เริ่มขายครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน ได้ปิดการขาย เนื่องจากถึงจำนวนที่กำหนดไว้แล้ว

สิทธิสมาชิกเฟอร์รารี่ดิจิทัลจำกัด 10 ท่าน ในครั้งแรกนี้ ขายหมดอย่างราบรื่น!
ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง สำหรับการซื้อสมาชิกดิจิทัล

ครั้งที่ 2 จะเริ่มในวันที่ 11 มิถุนายน เวลา 9.00 น. ที่ราคา 380,000 เยน (หรือประมาณ 114,000 บาท) โดยจะจำกัดปิดราคา 20 ท่าน

เนื่องจากครั้งที่ 2 ก็มีความต้องการซื้อมากเช่นกัน เราจึงแนะนําให้คุณรีบซื้อ

เรารอการซื้อจากทุกท่านอยู่

แสดงความคิดเห็น