คำถามที่มักพบบ่อย

สินค้าทั้งหมดที่ขายใน Buynet ถูกสร้างขึ้นโดยโปรแกรมที่เรียกว่า Digital Token ERC721 ซึ่งเป็นพื้นฐานของ Blockchain Ethereum

โดยทั่วไปจะถูกเรียกว่า Token ที่ไม่สามารถทดแทนกันได้, Token ที่ไม่เหมือนใคร หรือ NFT (Non-Fungible Token) (ภายหลังเรียกว่า NFT)

สามารถดูข้อมูลประวัติความเป็นเจ้าของ ประวัติการทำธุรกรรม และประวัติการจ่ายเงินปันผลในเบราว์เซอร์ Ethereum เป็นสาธารณะ

และมีความคล้ายคลึงเป็นอย่างมากกับ NFT ที่รับรองสินทรัพย์ดิจิทัล เสมือนตราประทับความถูกต้องอย่างเป็นทางการ

หนังสือรับรองโดยบุคคล แต่ NFT ได้รับการดูแลโดย Blockchain จึงกล่าวได้ว่า มีการรับรองว่าไม่มีสินค้าที่ไม่ถูกต้อง ปลอมแปลงหรือทำซ้ำอย่างแน่นอน

Buynet คือ NFT Marketplace ที่รวมสินทรัพย์ดิจิทัล ต่างๆ อาทิ สิทธิในส่วนของสมาชิกต่อสินทรัพย์ที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้, ผลตอบแทนและ สิทธิพิเศษของสมาชิกที่ถูกสร้างขึ้นโดย Ethereum ERC721

คนทั่วโลกสามารถซื้อขายสินค้า NFT ได้ที่ Buynet

และที่ Buynet มีการจำหน่ายสินค้าพิเศษเป็นจำนวนมาก ทั่วโลกจึงมีความคาดหวังเป็นอย่างสูงในการกำเนิด NFT Marketplace รูปแบบใหม่นี้

Buynet มีการกระจาย Marketplace และทำงานร่วมกับ MetaMask ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นการทำงานอัจฉริยะที่ขยายเพิ่มเติมของเบราว์เซอร์ Chrome

สามารถซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดที่ถูกสร้างขี้นโดย Ethereum(ERC721)และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆ เช่น สิทธิต่อสินทรัพย์ที่จับต้องได้และไม่ได้, สิทธิในผลตอบแทนและสิทธิพิเศษของสมาชิกบนแพลทฟอร์ม Buynet

ไม่ว่าใครก็สามารถเป็นเจ้าของสิทธิพิเศษและสนับสนุนดิจิทัล (การสร้าง NFT) ได้ง่ายๆและสามารถเลือกวิธีการขายได้อย่างอิสระ ตั้งแต่การขายทั่วไปจนถึงการประมูลบนแพลทฟอร์ม Buynet

■ NFT แนะนำให้คุณขายสินทรัพย์ให้กับบุคคลเหล่านี้
〇 ผู้ที่ต้องการรวมสมาชิกที่มีความมั่นคง
〇 ผู้ที่ต้องการต้องการเพิ่มกองทุนและสิทธิพิเศษที่มีระบบสมาชิก
〇 ผู้ที่ต้องการต้องการเพิ่มกองทุนจำพวกสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นธุรกิจใหม่ผ่าน NFT
〇 ผู้ที่ต้องการต้องการขายธุรกิจปัจจุบันหรือทรัพย์สินอื่นๆ แยกอย่างถูกต้องใน NFT
〇 ผู้ที่ต้องการต้องการขายการจัดการทาง NFT แทนธุรกิจหรือบริษัทจำกัด
〇 ผู้ที่ต้องการต้องการขายสินทรัพย์ทั้งจับต้องได้และไม่ได้ที่มีราคากับ NFT
〇 สามารถขายอะไรก็ได้ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ทาง NFT

บริษัทสนับสนุนสินทรัพย์ดิจิตัล (NFT) อันทรงคุณค่าของคุณ การซื้อขายสินค้า NFT ที่ Buynet ง่ายดายและเป็นอิสระ

■หลังการขาย NFT
หลังการขาย NFT สามารถขายใหม่ได้ที่แพลทฟอร์ม Buynet และสามารถขายใน Marketplace NFT อื่นๆได้ในอนาคต

สามารถได้รับผลตอบแทน ETH ทุกเดือนจากการขายสินค้าได้ในปริมาณมาก และสามารถสะสม ETH ด้วย Mining ETH

เป็นการลงทุนที่คาดหวังมูลค่าสูงขึ้นในระยะยาวได้เป็นอย่างดี

กรุณาดูวิธีใช้และคำอธิบายการใช้บริการได้ทาง youtube, Fanblog (ไม่เป็นทางการ)

 

ช่อง youtube ทางการ ช่อง : Buynet เร็วๆนี้

เรามีสินค้าไว้บริการ ซึ่งคุณสามารถซื้อได้โดยไม่ใช้ ETH
ดูวิธีการชำระเงินได้ที่หน้าแนะนำสินค้า

■การชำระเงิน
โอนเงินผ่านธนาคาร ( ประเทศญี่ปุ่น เท่านั้น )
บัตรเครดิต
ETH
USDT ( ERC20 )
USDC ( ERC20 )
BTC

เรามีความตั้งใจที่จะขยายพื้นที่บริการไปยังเมืองหลักต่างๆทั่วโลกตามความต้องการของท่าน
สามารถไปถึงพื้นที่ของคุณได้!

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เพจทางการ HANEUMA เร็วๆนี้

กรุณาติดต่อ support@buynet.io