อินฟลูเอนเซอร์จะโฆษณาสินค้าให้ท่านฟรี!
สมาชิกดิจิทัล NFT ของบริษัทเรามีแนวคิดว่าพลังการขยายตัวของ SNS จะกลายเป็น “มูลค่าสินทรัพย์”

เมื่อมีผู้ติดตามและถูกใจเพิ่มขึ้น สินค้าของคุณก็จะขยายตัวมากขึ้นและมูลค่าสมาชิกของคุณก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน คุณสามารถขายต่อสิทธิสมาชิกดิจิทัล NFT ได้ โดยไม่เสียค่าบริการรายเดือนและรายปี

หุ้นของการขยาย SNS!

มีการขยายความเติบโตของสมาชิกอินฟลูเอนเซอร์ของเรา และมีความเป็นไปได้ที่ราคาจะสูงขึ้น
*ไม่รับประกันการขึ้นราคา

อาจกล่าวได้ว่ามูลค่าสินทรัพย์ที่แท้จริงของ “การขยาย SNS” คือสินทรัพย์ดิจิทัล

ลองดูรายการ My stock

ต่อจากนี้ เราจะเพิ่มจํานวนอินฟลูเอนเซอร์และธุรกิจการจัดการ NFT ทั่วโลก รวมถึงขยายความร่วมมือของเราต่อไป

แสดงความคิดเห็น