เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้โดยใช้ชื่อ วันเกิด ที่อยู่ อีเมล หรือคำอธิบายอื่น ๆ ที่มีอยู่ในข้อมูล (รวมถึงข้อมูลที่สามารถเปรียบเทียบกับข้อมูลอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย ดังนั้นจึงระบุตัวบุคคลได้)

บริษัทของเรา (Sunshare Co., Ltd. ที่ตั้ง: 3-1-16 BI Building 7F Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052,) อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เราจะประกาศวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เกี่ยวกับเนื้อหาในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะสามารถรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

เราอาจรวบรวมชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ข้อมูลมือถือ บันทึกการใช้งาน บันทึกธุรกรรม ที่อยู่กระเป๋าเงิน และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เกี่ยวกับคุณ

เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

①เพื่อให้บริการประมูล ห้างสรรพสินค้า เนื้อหาและข้อมูลอื่น ๆ และบริการการใช้งานระบบ

②เพื่อขาย ชักชวนขาย จัดส่ง และให้บริการสำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบุคคลภายนอก (รวมถึงการเดินทาง ประกันภัย และผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่น ๆ สิ่งเดียวกันนี้จะมีผลบังคับใช้ในที่นี้)

③สำหรับการโฆษณาหรือส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบุคคลภายนอก (รวมถึงการส่งจดหมายโดยตรงและการส่งอีเมล)

④การเรียกเก็บเงิน การคำนวณการเรียกเก็บเงิน การยืนยันตัวตน บริการรับรองความถูกต้อง บริการหลังการขาย การสอบถาม การจัดการข้อร้องเรียน การใช้แบบสอบถาม การชิงโชค การใช้งานแคมเปญ พันธมิตร การให้บริการจุด การสำรวจข้อมูลการตลาด สถิติ การวิเคราะห์ บริการชำระเงิน เพื่อวัตถุประสงค์ การให้บริการด้านโลจิสติกส์ การพัฒนาบริการใหม่ การพัฒนาฟังก์ชันใหม่ การบำรุงรักษาระบบ การจัดการปัญหา การโพสต์ข้อมูลรายละเอียดของสมาชิกในบริการประมูล และวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่กำหนดไว้สำหรับแต่ละบริการของเรา

เกี่ยวกับการให้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะสามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอกได้ในกรณีดังต่อไปนี้

①เพื่อติดต่อในการให้บริการประมูลทั้งผู้ขายและผู้ชนะการประมูลได้ตัดสินใจเลือกผู้ชนะการประมูล ราคาประมูลที่ชนะ อีเมล ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้กับผู้ขายและผู้ชนะการประมูลใน ตามวิธีการที่บริษัทกำหนด

②ด้วยความยินยอมของบุคคลนั้น

③เมื่อศาล สำนักงานอัยการ ตำรวจ สำนักงานสรรพากร สมาคมเนติบัณฑิตยสภา หรือองค์กรที่มีอำนาจคล้ายคลึงกันร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยคำสั่งที่ถูกต้องของสถาบันสาธารณะตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

④เมื่อเปิดเผยต่อบริษัทประกันภัยเพื่อขอเคลมประกัน

⑤เมื่อสมาชิกประมูลใช้เครื่องมือสนับสนุนธุรกรรมที่บริษัทกำหนดและเปิดเผยต่อผู้ขายหรือผู้ชนะการประมูล

⑥เมื่อเปิดเผยต่อสถาบันการเงิน บริษัทบัตรเครดิต ตัวแทนเรียกเก็บเงิน และตัวแทนการชำระเงินอื่น ๆ หรือธุรกิจที่ดำเนินการชำระเงินดังกล่าวเพื่อชำระค่าธรรมเนียมและเงินอื่น ๆ ที่จะต้องจ่ายให้กับบริษัทหรือผู้ขาย

⑦เมื่อจ้างธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วนที่ดำเนินการโดยบริษัทให้กับบุคคลที่สาม

⑧เมื่อเปิดเผยต่อบุคคลที่มีหน้าที่รักษาความลับต่อบริษัท

⑨เมื่อจำเป็นสำหรับการใช้สิทธิของเรา

⑩เมื่อเปิดเผยต่อผู้สืบทอดกิจการในขณะที่สืบทอดกิจการเนื่องจากการควบรวมกิจการ การโอนกิจการ หรือเหตุอื่นใด

⑪เมื่อได้รับอนุญาตโดยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ

⑫กรณีเป็นรายบุคคลในแต่ละบริการของบริษัทเรา

⑬เมื่อจำเป็นสำหรับการพัฒนาบริการใหม่และฟังก์ชั่นใหม่

⑭เมื่อมีข้อสงสัยตามสมควรว่าผู้ใช้ได้ละเมิดข้อกำหนดการใช้งานและถือว่าจำเป็นต้องปกป้องสิทธิ์ ผลประโยชน์ ทรัพย์สิน ฯลฯ ของเรา

⑮เมื่อมีความเสี่ยงต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ฯลฯ ของผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลที่สาม และเป็นการยากที่จะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้เอง

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลไปยังลิงค์ภายนอก ฯลฯ

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอกอาจถูกตั้งค่าบนเว็บไซต์ของเราหรือในจดหมายข่าวทางอีเมล แต่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ภายนอกนี้ไม่อยู่ภายใต้เขตอำนาจของบริษัทของเรา ดังนั้นเราจึงรับผิดชอบทั้งหมด ฉันไม่สามารถ

เมื่อลงทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ภายนอก โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น

อัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

เราจะแจ้งให้คุณทราบบนเว็บไซต์ถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

นอกจากนี้ เว้นแต่บริษัทจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เปลี่ยนแปลงจะมีผลนับจากเวลาที่โพสต์บนเว็บไซต์นี้

ใส่ใจลูกค้า

①บนเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลการลงทะเบียนของคุณอาจได้รับการคุ้มครองโดย ID และรหัสผ่าน ลูกค้ามีหน้าที่จัดการ ID และรหัสผ่านของตน

②กรุณาอย่าโพสต์ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นหรือของคุณเองบนเว็บไซต์ของเรา

ประชาสัมพันธ์

สำหรับคำถามเกี่ยวกับนโยบายนี้ โปรดติดต่อไปที่

ที่อยู่อีเมล: support@buynet.io