การซื้อขาย Ferrari 458 Spider Member Ship ครั้งแรกหมดทันที การซื้อขายครั้งที่สองเปิดและก็ขายหมดแล้วเช่นกัน

สมาชิก Ferrari Digital ครั้งที่ 2 ขายหมดแล้วอย่างราบรื่น
ขอขอบคุณสมาชิกดิจิทัลเป็นอย่างสูง !

การซื้อขายครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ราคาอยู่ที่ 410,000 เยน (หรือประมาณ 123,000 บาท)

ครั้งที่ 3 ก็ราคาไม่สูงเช่นกัน ดังนั้นเราจึงขอแนะนำให้ท่านรีบซื้อ

เรารอการซื้อจากทุกท่านอยู่

แสดงความคิดเห็น